Luister mee:
  • ITUNES
  • REALPLAYER
  • WINDOWS MEDIA PLAYER
  • WINAMP
Programma van vandaag

Gelderse Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie kijkt al ver vooruit

Geschreven: 01-05-2024
Gelderse Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie kijkt al ver vooruit

ARNHEM - Onlangs heeft het Gelders provinciebestuur de Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2024-2027 vastgesteld. Daarmee wordt Gelderland beter bestand tegen het veranderende klimaat. Op die manier kunnen de gevolgen van hitte, droogte, wind- en wateroverlast worden verminderd.

Aan de slag

“We willen een klimaatbestendig en circulair Geldeland in alles wat we doen”, staat in het Gelders coalitieakkoord. In 2050 wil de provincie zo goed mogelijk beschermd zijn tegen, en kunnen meebewegen met, het veranderend klimaat. In de Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie staat beschreven wat daar - van 2024 tot en met 2027 - voor nodig is. Via 5 invalshoeken, namelijk: groene steden en dorpen, water- en bodem sturend, toekomstbestendig bouwen, klimaatbestendige wegen en hitte.

Klimaatgedeputeerde Ans Mol: “Dit is een ambitieuze Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. En een hele actuele. Goed willen doen voor Gelderland, kunnen we namelijk niet alleen. Klimaatadaptatie realiseren we onder meer met gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en natuurlijk onze inwoners. Creativiteit en innovaties tonen onze flexibiliteit om goed om te gaan met wat er qua klimaatveranderingen op ons afkomt.”

Groene steden en dorpen

Door de vaak verharde en versteende woon-leefomgeving te vergroenen, zijn effecten van klimaatverandering concreet tegen te gaan. Stenen, beton en asfalt eruit; planten en bomen erin. Groen houdt regenwater vast. Bomen en struiken slaan water op en bieden verkoeling. Ditzelfde groen biedt ook een goede leefomgeving voor insecten, vogels en zoogdieren. Met IVN Natuureducatie, Klimaatverbond Nederland en gemeenten gaat Gelderland wijken klimaatadaptief en groener inrichten.

Gebiedsuitwerkingen water- en bodem sturend

De WUR (landbouwuniversiteit Wageningen) heeft een kaart gemaakt van hoe Nederland er in 2120 uit kan zien. Rekening houdend met de rol die klimaat speelt voor wonen, vervoer en werken. Een langetermijnvisie helpt om te kiezen wat waar gewenst is. Uitgangspunt daarbij is dat het water- en bodemsysteem wordt verbeterd. Samen met de WUR (Nederland in 2120 - WUR) en werkregio’s (Werkregio's klimaat (gelderland.nl)) wordt dat per gebied uitgewerkt.

Toekomstbestendig bouwen

Door toekomstbestendig te bouwen, hebben bewoners zo min mogelijk last van droogte, hittestress en wateroverlast. Daarnaast is er dan in hun omgeving plek voor voldoende groen en andere flora en fauna. De provincie werkt samen met gemeenten, waterschappen en partijen in de bouwsector voorwaarden uit voor een leefbare, gezonde gebouwde omgeving. Gebaseerd op de ‘Landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Samen met Vitens, waterschappen, gemeenten en partijen uit de bouwsector stimuleren we (drink)watervriendelijk bouwen in (nieuwbouw)wijken.

Klimaatbestendige provinciale wegen
Bij beheer, onderhoud en aanleg van wegen wordt al gehouden rekening met het veranderende klimaat. Waar het kan, neemt de provincie maatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om: het hol afwerken van bermen of tussenbermen voor wateropvang; het plaatsen van (nieuwe) duikers of buizen die regenwater afvoeren, meer water aankunnen en het gebruik van funderingen die water kunnen opslaan.

Aanpak hitte

Hitte raakt iedereen. Samen met partners werkt Gelderland aan een hitte-aanpak. In 2023 zijn Gelderse woningcorporaties gestart met een onderzoek naar hitte in huurwoningen. Dat geeft inzichten om vanaf 2024 hitte in huizen aan te pakken. Woningcorporaties krijgen ook renovatieadviezen om te zorgen dat woningen koeler blijven. Verder deelt de provincie de  Menukaart Hitte in de gebouwde omgeving, waarmee gemeenten iets kunnen betekenen de meest kwetsbare inwoners. 

Rivierenland Radio is in Arnhem te ontvangen via 891 kHz. AM, onze app, deze site en in Zuidoost Brabant via Dab


Plaats een reactie

* = verplicht veld

Reacties

Nog geen reacties Geen datum
Nog geen reacties geplaatst
NU AAN HET AFSPELEN
Het gastenboek
Danny van Strien zegt:
21 Feb - 22:16

Succes met u Website en Radio Station

Vriendelijke groeten Danny van Strien

André Mak zegt:
14 Feb - 02:30

Prima signaal hier in Spijkenisse. S9 op de ALA1530 antenne en de Elad FDMDUOr ontvanger.

Joé Leyder zegt:
11 Jan - 12:55

Hello I am listening via the website httpwebsdr.ewi.utwente.nl8901 a receiver based in Twente but I am based in Luxembourg.
Where can I get ...

DJ: Erik Beks
Erik Beks
Erik Beks

Erik Beks hoor je elke vrijdag met Weekend Vibes en is ook actief voor alle uitgaan tips.

...
Laatste berichten
Ontdekkingstocht door de bieb van Bommel

ZALTBOMMEL - Bibliotheek Rivierenland verzorgde in de bibliotheek van Zaltbommel twee informatieve rondleidingen voor deelnemers van Kompas; mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben.

Tijdens een korte introductie werd uitleg gegeven over de boekenlegger, waarop onderwerpen ...

Coöperatie Bommelerwaar verkoopt obligaties voor Burgerwindpark

BOMMELERWAARD - Burgerwindpark A2 Lage Rooijen is bezig eigen vermogen te vergaren. Dat doet men door de verkoop van obligaties. Het gaat om 3,5 miljoen euro en men hoopt dat zoveel mogelijk mensen uit de Bommelerwaard meedoen. 

Met deze investering draag je bij aan de ontwikk...

Politie zoekt tips bij aanpak drugscriminaliteit

BOMMELERWAARD - De aanpak van drugscriminaliteit heeft hoge prioriteit bij de politie. Het aantal drugsdumpingen steeg het afgelopen jaar aanzienlijk in met name Gelderland en Overijssel, net als het aantal opgerolde drugsproductielocaties. De politie vraagt daarom opnieuw aandacht voor deze...