Luister mee:
  • ITUNES
  • REALPLAYER
  • WINDOWS MEDIA PLAYER
  • WINAMP
Programma van vandaag

Start inspraakperiode Actieplan Geluid 2024-2028

Geschreven: 01-05-2024
Start inspraakperiode Actieplan Geluid 2024-2028

ARNHEM - Het ontwerp-Actieplan geluid ligt ter inzage. Van 1 mei 2024 tot en met 11 juni 2024 kunnen belangstellenden het inzien en hier een mening over geven.

Nieuw in het ontwerp-Actieplan is dat er meer dan voorheen meegewogen wordt welke andere geluidbronnen er in de omgeving zijn, naast het geluid van het wegverkeer. Gedeputeerde Staten stellen het definitieve Actieplan geluid vast. Naar verwachting op 2 juli 2024.

Periode 2024-2028 

Met het Gelders Actieplan geluid 2024-2028 gaat de provincie door met het stiller maken van provinciale wegen. Om zo het geluid van het wegverkeer te verminderen. Meer dan in andere jaren worden bij de afweging van de keuze voor maatregelen het geluid van andere bronnen, zoals industrieterreinen en snelwegen, betrokken. Dat kan ertoe leiden dat er meer of andere maatregelen getroffen moeten worden. Provincie Gelderland nodigt ook andere overheden en partners uit om samen op te trekken en zo nog meer impact te maken. Ook investeren we in geluidmaatregelen op plaatsen waar de meeste mensen ervan profiteren. Voorwaarde daarbij blijft dat de uitvoering van onderhoud aan de weg, de beschikbaarheid van geld en de technische uitvoerbaarheid leidend zijn voor het moment waarop we die maatregelen treffen.

Gelders gedeputeerde Ans Mol: “We willen extra aandacht voor de optelsom van geluiden uit de omgeving. Dit willen we meer meewegen zodat we ervoor kunnen zorgen dat geluidhinder afneemt. Zo kunnen we meer voor inwoners betekenen. “

Verminderen van geluid 

Provincie Gelderland beheert ongeveer 1200 kilometer aan provinciale wegen. Veel mensen wonen daar dichtbij. Het geluid van het wegverkeer kan effect hebben op de gezondheid van mensen in de omgeving. Daarom werkt de provincie aan het stiller maken van de wegen. Onder andere door het aanbrengen van stil asfalt. Soms zijn er ook isolatiemaatregelen nodig aan woningen. Het verlagen van de snelheid vanuit verkeersveiligheid kan ook meehelpen om geluidhinder te verminderen. 

Ter inzagelegging

Het ontwerp-Actieplan geluid ligt vanaf 1 mei 2024 tot en met 11 juni 2024 ter inzage. Dit is onder andere in te zien via het Omgevingsloket (link).
En in te zien bij het Huis der Provincie Markt 11 in Arnhem tijdens kantooruren. Vooraf kan hiervoor een afspraak worden gemaakt via het provincieloket 026-3599999. 

Beantwoording zienswijzen

Na de zienswijzeperiode worden alle reacties gebundeld en beantwoord in een zienswijzenota. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt geïnformeerd over hoe met de ingediende zienswijze is omgegaan. Zo kan iedereen de besluitvorming goed volgen. 

Het definitieve Actieplan Geluid wordt gepubliceerd in het elektronische publicatieblad en in het Omgevingsloket.

Wettelijke verplichting 
Het opstellen van een ontwerp Actieplan is een wettelijke verplichting. Deze komt voort uit de Europese richtlijn Omgevingslawaai. Het definitieve Actieplan Geluid wordt ook toegestuurd naar het ministerie van I&W.

 Gelders actieplan geluid 2024 (gelderland.nl)

Rivierenland Radio is in Arnhem te ontvangen via 891 kHz. AM, onze app, deze site en in Zuidoost Brabant via Dab


Plaats een reactie

* = verplicht veld

Reacties

Nog geen reacties Geen datum
Nog geen reacties geplaatst
NU AAN HET AFSPELEN
Het gastenboek
Danny van Strien zegt:
21 Feb - 22:16

Succes met u Website en Radio Station

Vriendelijke groeten Danny van Strien

André Mak zegt:
14 Feb - 02:30

Prima signaal hier in Spijkenisse. S9 op de ALA1530 antenne en de Elad FDMDUOr ontvanger.

Joé Leyder zegt:
11 Jan - 12:55

Hello I am listening via the website httpwebsdr.ewi.utwente.nl8901 a receiver based in Twente but I am based in Luxembourg.
Where can I get ...

DJ: Ad Bouman
Ad Bouman
Ad Bouman
Ad Bouman draait elke zondag de mooiste hits.
Laatste berichten
Ontdekkingstocht door de bieb van Bommel

ZALTBOMMEL - Bibliotheek Rivierenland verzorgde in de bibliotheek van Zaltbommel twee informatieve rondleidingen voor deelnemers van Kompas; mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben.

Tijdens een korte introductie werd uitleg gegeven over de boekenlegger, waarop onderwerpen ...

Coöperatie Bommelerwaar verkoopt obligaties voor Burgerwindpark

BOMMELERWAARD - Burgerwindpark A2 Lage Rooijen is bezig eigen vermogen te vergaren. Dat doet men door de verkoop van obligaties. Het gaat om 3,5 miljoen euro en men hoopt dat zoveel mogelijk mensen uit de Bommelerwaard meedoen. 

Met deze investering draag je bij aan de ontwikk...

Politie zoekt tips bij aanpak drugscriminaliteit

BOMMELERWAARD - De aanpak van drugscriminaliteit heeft hoge prioriteit bij de politie. Het aantal drugsdumpingen steeg het afgelopen jaar aanzienlijk in met name Gelderland en Overijssel, net als het aantal opgerolde drugsproductielocaties. De politie vraagt daarom opnieuw aandacht voor deze...