Luister mee:
  • ITUNES
  • REALPLAYER
  • WINDOWS MEDIA PLAYER
  • WINAMP
Programma van vandaag

Mogelijke uitbreiding ASML op Brainport Industries Campus in Eindhoven

Geschreven: 22-04-2024
Mogelijke uitbreiding ASML op Brainport Industries Campus in Eindhoven

EINDHOVEN - Als onderdeel van de snel groeiende wereldwijde chipindustrie verwacht ASML flink te groeien en staat het bedrijf momenteel voor grote investeringsbeslissingen over haar verdere uitbreiding. Het bedrijf is voor deze grootschalige uitbreiding samen met gemeente Eindhoven aan het onderzoeken of de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven hiervoor een geschikte locatie is. Gemeente Eindhoven en ASML hebben dit vastgelegd in een intentieovereenkomst, die in juni ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Eindhoven.

De komende periode wordt de beoogde uitbreiding aan de noordzijde van het BIC campusgebied gezamenlijk verder onderzocht en wordt het plan verder uitgewerkt. De mogelijke uitbreiding van ASML op BIC Noord is van grote betekenis voor Brainport Eindhoven, Nederland en Europa, omdat zij zich hiermee langjarig committeert aan Europa, Nederland en meer specifiek de Brainportregio. Voor BIC betekent het dat het kansen biedt om de campus versneld te ontwikkelen.

Wethouder Stijn Steenbakkers (Brainport en Economie): “Dit is een cruciaal moment en een belangrijke stap voor de toekomst. Voor Brainport Eindhoven, maar zeker ook voor Nederland en Europa. ASML en de semiconductorketen vormen de champions league van onze toekomstige economie en welvaart, met banen op alle niveaus en in de hele economische keten. Het profiel van het bedrijf past naadloos in het DNA van de campus. BIC is het epicentrum van productie en innovatie in onze hightech maakindustrie, waar ondernemerschap, gezamenlijk innoveren, onderwijs en samenwerking onder één dak samenkomen in een groene landschappelijke omgeving. Met de mogelijke uitbreiding van ASML op BIC bouwen we aan het toekomstige verdienvermogen van de regio en van Nederland en daarmee aan een mooie toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. We kiezen hiermee versneld voor wat voor type industrieën we in Brainport niet meer willen en nog nadrukkelijker voor de nieuwe economie. Eén die duurzaam is, gericht op technologische ontwikkeling en het bedenken van oplossingen voor mondiale maatschappelijke vraagstukken als duurzaamheid, digitalisering en gezondheid.”

Capaciteit voor circa 20.000 arbeidsplaatsen op BIC Noord
Het aantal arbeidsplaatsen binnen ASML in Nederland groeit de komende jaren flink. ASML wil graag dicht bij de hoofdlocatie (met R&D, productie en service) in Veldhoven blijven en heeft daarom de voorkeur uitgesproken om uit te breiden in de Brainportregio. Om deze groei te faciliteren, is als uitbreidingslocatie het noordelijke deel (clusters 3 t/m 6) van de Brainport Industries Campus in beeld. BIC is verdeeld over 6 clusters, waarvan BIC 1 volledig is verhuurd en de realisatie van BIC 2 naar verwachting in 2025/2026 start. Op BIC Noord zou voor ASML capaciteit zijn voor circa 20.000 arbeidsplaatsen.

Roger Dassen, CFO van ASML: “ASML heeft een locatiestrategie voor de lange termijn om uitbreiding mogelijk te maken en de groei van onze klanten te ondersteunen. Zoals we eerder hebben gezegd, heeft ASML de voorkeur om de kernactiviteiten in Nederland zo dicht mogelijk bij de bestaande locaties in Veldhoven te houden, omdat dit de samenwerking tussen de teams en verschillende onderdelen bevordert, wat nodig is om innovatie te stimuleren. BIC is voor ons een interessante optie die we nu samen met gemeente Eindhoven verkennen. Beslissingen over toekomstige locaties van ons bedrijf moeten worden ondersteund door gunstige omstandigheden, zoals de beschikbaarheid van talent, infrastructuur, huisvesting en door een sterk investeringsklimaat in het algemeen. De recent aangekondigde maatregelen van de overheid dragen hieraan bij. Ook ASML is actief betrokken om deze zaken te adresseren en op deze manier voor duurzame groei te zorgen waar iedereen baat bij heeft."

Aandacht voor maatschappelijke uitdagingen
Naast kansen brengt de mogelijke uitbreiding van ASML op BIC ook uitdagingen met zich mee. Onder andere op het gebied van woningbouw, infrastructuur, zorg en (basis)voorzieningen. De gemeente en ASML vinden het voor de groei van de Brainportregio van groot belang dat de mogelijke uitbreiding in balans plaatsvindt, er oog is voor de grote opgaven en de sociale cohesie in de stad en dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Met het maatregelenpakket van 2,51 miljard euro (operatie Beethoven), inclusief een forse bijdrage van de regio en het regionale bedrijfsleven, is in samenwerking met het Rijk een belangrijke randvoorwaardelijke stap gezet om de groei van de regio tot 2030 in balans te kunnen faciliteren. Dit pakket wordt de komende tijd verder uitgewerkt en vraagt ook richting en na 2030 verdere aandacht van het Rijk, de provincie en gemeentes in Brainport Eindhoven.

Gemeente Eindhoven en ASML maken gezamenlijk verder werk van structurele sociale programma’s. Voorbeeld hiervan is het verstevigen van de inzet van ASML en het bedrijfsleven in vier maatschappelijke fondsen op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid, talent en het sociale programma Brainport voor elkaar. Extra aandacht is er in deze ontwikkeling voor banen voor praktisch geschoolden en onbenut arbeidspotentieel. Dit wordt de komende periode nader uitgewerkt.

Brainport Industries Campus
Op Brainport Industries Campus komen de meest innovatieve, duurzame en succesvolle maakbedrijven uit de hightech maakindustrie samen. BIC ontwikkelt zich tot een campus in een natuurrijk gebied. De mogelijke uitbreiding van ASML op BIC Noord zal bijdragen aan het vervolmaken van BIC en biedt kansen om BIC sneller te ontwikkelen. Op deze manier kan het gehele innovatie-ecosysteem samen met onderwijspartners nog dichter bij elkaar tot vernieuwing en innovatie komen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, wordt niet méér of extra oppervlakte aan het bedrijventerrein aangewezen. De mogelijke ontwikkeling van ASML vindt plaats op de daarvoor al bedoelde ruimte in het masterplan BIC, alleen wel in een hoger tempo dan oorspronkelijk was voorzien. Hiermee vindt ook versneld natuurontwikkeling plaats, wat bijdraagt aan de groene ambities die de gemeente Eindhoven heeft.
Het grootste deel van de gronden (± 80%) in BIC is reeds in eigendom van de gemeente. De overige gronden moeten nog worden verworven. Om stevige regie op de gebiedsontwikkeling te houden en om ongewenste verkopen en prijsopdrijving tegen te gaan heeft de gemeente per direct een voorkeursrecht gevestigd op het gebied. De gronden die nodig zijn voor uitbreiding van ASML zal de gemeente in eeuwigdurende erfpacht uitgeven.

Vervolgproces
In juni wordt de intentieovereenkomst tussen gemeente Eindhoven en ASML besproken met de Eindhovense gemeenteraad. Wanneer de raad instemt en de gemeente en ASML overeenstemming bereiken over het stedenbouwkundig ontwerp en de samenwerkingsovereenkomst, kan vervolgens gestart worden met de planologische procedure. In juli neemt de raad een besluit over het bestendigen van het voorkeursrecht op grond in het gebied BIC Noord die nog niet in eigendom is van de gemeente.

Rivierenland Radio is in Eindhoven te ontvangen via 891 kHz. AM, onze app, deze site en in Zuidoost Brabant via Dab


Plaats een reactie

* = verplicht veld

Reacties

Nog geen reacties Geen datum
Nog geen reacties geplaatst
NU AAN HET AFSPELEN
Het gastenboek
Danny van Strien zegt:
21 Feb - 22:16

Succes met u Website en Radio Station

Vriendelijke groeten Danny van Strien

André Mak zegt:
14 Feb - 02:30

Prima signaal hier in Spijkenisse. S9 op de ALA1530 antenne en de Elad FDMDUOr ontvanger.

Joé Leyder zegt:
11 Jan - 12:55

Hello I am listening via the website httpwebsdr.ewi.utwente.nl8901 a receiver based in Twente but I am based in Luxembourg.
Where can I get ...

DJ: Rob de Vaan
Rob de Vaan
Rob de Vaan

De Flitsende 50 neemt Rob De Vaan voor zijn rekening. Elke Zaterdag tussen 16 en 19&nbs...

Laatste berichten
Vrijdag 7 juni Vunderkeloop in Macharen

OSS - Op vrijdag 7 juni is in Macharen de vierde wedstrijd van het Maasland Run Classic circuit 2024: de Vunderkeloop. Iedere hardloper, jong of oud, beginner of gevorderde, kan aan deze wedstrijd meedoen. Naast een 10 en een 5 kilometerwedstrijd is er speciaal voor alle jonge hardlopers een jeug...

Stand van zaken woningbouw op digitale Woningbouwkaart

EINDHOVEN - Gemeente Eindhoven heeft een publieke digitale Woningbouwkaart waarop te zien is hoe het staat met de woningbouwprojecten in de stad. Eindhoven groeit hard en er zijn veel extra woningen nodig. Daarom wordt er de komende jaren veel gebouwd. Er zijn 40.000 extra woningen nodig tot 2040...

HAS green academy en gemeente Oss vieren 10-jarige samenwerking

OSS - Op maandag 27 mei van 18.00 – 22.00 uur vieren de HAS en gemeente Oss hun tienjarige samenwerking. Dat doen ze tijdens het Agrifood Oss Diner in de Weverij in Oss. Tijdens het diner staan wethouder Frank den Brok en voorzitter CvB Reggy van der Wielen stil bij deze bijzondere mijlpaal...