Luister mee:
  • ITUNES
  • REALPLAYER
  • WINDOWS MEDIA PLAYER
  • WINAMP
Programma van vandaag

geld voor het uitvoeren van het coalitieakkoord

Geschreven: 06-03-2024
geld voor het uitvoeren van het coalitieakkoord

ARNHEM - Het verbeteren van de leefbaarheid, de regionale samenwerking verder voorbereiden en uitvoeren van Regiodeals. Deze plannen staan in het Tussendocument, dat Gedeputeerde Staten (GS) hebben vastgesteld. “Hierin staan concrete uitvoeringsplannen, om doelen uit het coalitieakkoord te realiseren. Met de gevraagde 39,5 miljoen euro kunnen we verder”, aldus gedeputeerde Financiën Helga Witjes.

Leefbaarheid

GS wil de leefbaarheid van inwoners verbeteren door initiatieven en plannen van inwoners te ondersteunen.  Hiervoor wil de provincie 100 dorpen- en wijkendeals sluiten met gemeenten. In een Wijken- of Dorpendeal maken inwoners, gemeenten en ondernemers afspraken om de leefbaarheid en verbinding in de buurt te versterken. Bijvoorbeeld in de vorm van een dorpscentrum, waarin naast een bibliotheek en een ouderencentrum ook een ontmoetingsplek voor de jeugd wordt gemaakt. Met de subsidieregeling geven GS waardevolle buurtinitiatieven een steuntje in de rug. Zij vragen hiervoor 17 miljoen euro.

Regionaal samenwerken

Het college wil verder investeren in regionale samenwerking met regio’s en gemeenten voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Ook vraagt GS geld voor de Regiodeals voor de Achterhoek, Stedendriehoek, Veluwe en Zwolle en Arnhem-Nijmegen. Totaal gaat het om 9,5 miljoen euro.

Wolven, erfgoed, klimaatplan, werklandschappen en fietsenstalling

Voor het verbreden van de subsidieregeling wolvenpreventie vragen GS 3 miljoen. Om het uitvoeringsprogramma Erfgoed en Cultuur op te pakken is 4,5 miljoen nodig en voor het nieuwe klimaatplan 2 miljoen. Voor dit laatste zetten GS in op het aanpakken van netcongestie, het versnellen van de warmtetransitie, het verduurzamen van de Gelderse industrie en een plan van aanpak voor kernenergie. Vooruitlopend op het integraal Economieplan wordt nu alleen een bedrag gevraagd om mee te kunnen doen aan het landelijk programma Werklandschappen van de toekomst. Later in het jaar volgen nieuwe verzoeken om geld, zoals bij de actualisatie van de Visie voor een bereikbaar Gelderland.

Investeringsbudget

De plannen uit het Tussendocument worden gefinancierd uit het investeringsbudget. Dit is een eenmalig budget van 400 miljoen euro om het coalitieakkoord uit te voeren. Provinciale Staten moeten een akkoord geven op deze financiële voorstellen. Naar verwachting besluiten zij hierover tijdens de Statenvergadering van 10 april.

Voor een compleet overzicht van alle verzoeken om geld, klik hier naar de Statenbrief en het Tussendocument 

Rivierenland Radio is in Arnhem te ontvangen via 891 kHz. AM, onze app, deze site en in Zuidoost Brabant via Dab


Plaats een reactie

* = verplicht veld

Reacties

Nog geen reacties Geen datum
Nog geen reacties geplaatst
NU AAN HET AFSPELEN
Het gastenboek
Danny van Strien zegt:
21 Feb - 22:16

Succes met u Website en Radio Station

Vriendelijke groeten Danny van Strien

André Mak zegt:
14 Feb - 02:30

Prima signaal hier in Spijkenisse. S9 op de ALA1530 antenne en de Elad FDMDUOr ontvanger.

Joé Leyder zegt:
11 Jan - 12:55

Hello I am listening via the website httpwebsdr.ewi.utwente.nl8901 a receiver based in Twente but I am based in Luxembourg.
Where can I get ...

DJ: Erik Beks
Erik Beks
Erik Beks

Erik Beks hoor je elke vrijdag met Weekend Vibes en is ook actief voor alle uitgaan tips.

...
Laatste berichten
Dementievriendelijk Heusden

HEUSDEN - De kerngroep dementievriendelijke gemeente Heusden is versterkt met nieuwe partners. Samen hebben alle partners de ambitie uitgesproken (en ondertekend) om ervoor te zorgen dat mensen met dementie, en hun naasten, mee kunnen blijven doen in Heusden.

In een dementievriendelijke...

100 Dorpen- en Wijkendeals in Gelderland

ARNHEM - Provincie Gelderland wil de komende vier jaar 100 Dorpen- en Wijkendeals sluiten met inwoners en gemeenten. Hierin maken inwoners en gemeenten  afspraken om de leefbaarheid in de dorpen en wijken te verbeteren. De provincie zet 17 miljoen euro in voor de Dorpen- en Wijkendeals.

...
Flitsfeitje Scared To Start van Michael Marcagi

"Scared To Start" van Michael Marcagi is een lied dat de complexiteit van nieuwe beginnen en de angst om risico's te nemen verkent. Het nummer, dat deel uitmaakt van zijn EP 'American Romance', uitgebracht in 2024, heeft een folk-geïnspireerde melodie die de luisteraar meeneemt op een reis v...