Luister mee:
  • ITUNES
  • REALPLAYER
  • WINDOWS MEDIA PLAYER
  • WINAMP
Programma van vandaag

Aanvullend windbeleid Veluwe

Geschreven: 24-04-2024
Aanvullend windbeleid Veluwe

ARNHEM - Provincie Gelderland heeft aanvullend beleid ontwikkeld voor windturbines op de Veluwe en 1 km eromheen en voor de zone van 1-8 km rond de Veluwe. Met dit beleid kiest provincie Gelderland voor het behalen van de afspraken over duurzame energie(RES 1.0) uit windenergie én bescherming van de natuur. Met partners en buurprovincies wordt overlegd over de invulling van de ruimte.

Windbeleid 2022 aangevuld met nieuwe inzichten
Eind 2022 besloot de provincie dat er geen windturbines mogen komen op de Veluwe en 1 kilometer daaromheen. Voor een cirkel van 1-8 kilometer om de Veluwe werd besloten dat er beperkt windturbines mogelijk waren.  Met de huidige inzichten kunnen dat er 10-30 zijn. Mits deze windturbines onderdeel zijn van de bestaande afspraken in de regionale energie strategieën én als de turbines in juli en augustus overdag stilstaan.
Dit windbeleid werd opgesteld omdat de Veluwe een belangrijk natuurgebied is waarin de wespendief (een roofvogel) haar broedgebied heeft. In Europees verband is afgesproken dat Nederland zorgdraagt voor de instandhouding van deze soort.  

Milieuonderzoek (MER)
Provincie Gelderland heeft een milieuonderzoek (MER) uitgevoerd om dit besluit om te kunnen zetten in beleid. Het milieuonderzoek bevestigt de onderbouwing voor het eerdere besluit en laat zien dat er ook extra mogelijkheden zijn voor de bouw van windturbines.   

Extra optie, windturbines die 4 maanden stilstaan 
RES regio’s rondom de Veluwe kunnen hun energiedoelen behalen met extra windturbines in de 1-8 km zone rondom de Veluwe mits ze overdag stilstaan in de maanden mei t/m augustus. En als de windturbines onderdeel zijn van de RES-afspraken. De wespendief broedt in deze periode in ons land. Door deze hele periode de windturbines stil te zetten is er geen risico op aanvaring en sterfte.   

 Energiegedeputeerde Ans Mol: “Geactualiseerde data geeft betere inzichten. We hebben scherp en kritisch naar het windbeleid gekeken en daarbij de natuur niet uit het oog verloren. We gaan samen met onze partners nu de gevolgen en de kansen van het windbeleid in beeld brengen.”  

 Participatie en commissie mer
Het ontwerp beleid en milieuonderzoek lagen van 5 februari tot en met 17 maart 2024 ter inzage voor iedereen. De provincie vroeg ook de commissie mer wederom om advies. Op 28 februari 2024 zijn er spreekuren georganiseerd voor inwoners en andere belanghebbenden om vragen te beantwoorden. De reactienota op de zienswijzen en het advies van de commissie mer zijn verwerkt in het beleid.

Overleg met buurprovincies én partners
Provincie Gelderland stelt beleid vast voor Gelderland. Het windbeleid raakt echter ook twee buurprovincies: Overijssel en Flevoland. De 1-8 km ligt voor een deel op hun grondgebied. De provincies overleggen daarom over de te verdelen ruimte. Ook kijkt de provincie samen met de betrokken partners hoe de doelstelling voor duurzame energie (RES-doelen)  kunnen worden ingevuld.

Onderzoek naar naderingsdetectie
Het windbeleid kan aangepast worden als daartoe aanleiding is. Er worden namelijk ook andere maatregelen onderzocht, waardoor windturbines minder hoeven stil te staan. Zoals naderingsdetectie of camera’s die vogels signaleren en turbines tijdig stilzetten. 

Rivierenland Radio is in Arnhem te ontvangen via 891 kHz. AM, onze app, deze site en in Zuidoost Brabant via Dab


Plaats een reactie

* = verplicht veld

Reacties

Nog geen reacties Geen datum
Nog geen reacties geplaatst
NU AAN HET AFSPELEN
Het gastenboek
Danny van Strien zegt:
21 Feb - 22:16

Succes met u Website en Radio Station

Vriendelijke groeten Danny van Strien

André Mak zegt:
14 Feb - 02:30

Prima signaal hier in Spijkenisse. S9 op de ALA1530 antenne en de Elad FDMDUOr ontvanger.

Joé Leyder zegt:
11 Jan - 12:55

Hello I am listening via the website httpwebsdr.ewi.utwente.nl8901 a receiver based in Twente but I am based in Luxembourg.
Where can I get ...

DJ: Marcel Bouman
Marcel Bouman
Marcel Bouman

Marcel Bouman draait elke zondag de mooiste hits.

...
Laatste berichten
Ontdekkingstocht door de bieb van Bommel

ZALTBOMMEL - Bibliotheek Rivierenland verzorgde in de bibliotheek van Zaltbommel twee informatieve rondleidingen voor deelnemers van Kompas; mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben.

Tijdens een korte introductie werd uitleg gegeven over de boekenlegger, waarop onderwerpen ...

Coöperatie Bommelerwaar verkoopt obligaties voor Burgerwindpark

BOMMELERWAARD - Burgerwindpark A2 Lage Rooijen is bezig eigen vermogen te vergaren. Dat doet men door de verkoop van obligaties. Het gaat om 3,5 miljoen euro en men hoopt dat zoveel mogelijk mensen uit de Bommelerwaard meedoen. 

Met deze investering draag je bij aan de ontwikk...

Politie zoekt tips bij aanpak drugscriminaliteit

BOMMELERWAARD - De aanpak van drugscriminaliteit heeft hoge prioriteit bij de politie. Het aantal drugsdumpingen steeg het afgelopen jaar aanzienlijk in met name Gelderland en Overijssel, net als het aantal opgerolde drugsproductielocaties. De politie vraagt daarom opnieuw aandacht voor deze...